i Varbergs församling

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Varbergs församling

Kandidater och resultat i kyrkovalet den 17 september 2017:

 1. Anders Johansson, Revisor, 65 år (invald)
 2. Lena Andersson, Fil. mag., 72 år (invald)
 3. Jan-Anders Ekelund, Klinikchef, 55 år (invald)
 4. Daniel Wide, Läkare, 40 år (invald)
 5. Eva Merje, Socionom, 74 år (invald)
 6. Kent Anving, Civilekonom, 72 år (invald)
 7. Marcus Vahlström, Samverkansansvarig, 38 år (invald)
 8. Ingeborg Leffler, Barnsjuksköterska, 74 år (invald)
 9. Martin Henning, Universitetslektor, 38 år (ersätter Ingeborg Leffler från maj 2018)
 10. Emmy Myrne, Studerande, 19 år (invald ersättare)
 11. Iréne Boman, Distriktssköterska, 69 år (invald ersättare)
 12. Susann Nelson, Stödassistent, 53 år (invald ersättare)
 13. Göran Myrne, Pensionär, 68 år (invald ersättare från maj 2018)
 14. Carlerik Henriksson, Second chance, 55 år
 15. Monica Cervin, Pensionär, 76 år
 16. Stefan Lindskog, Läkare, 54 år
 17. Anna-Lena Svensson, Verksamhetsutvecklare, 49 år
 18. Göran Henriksson, Pensionär, 70 år
 19. Birgitta Bremberg, Sjuksköterska, 62 år
 20. Stefan Andersson, IT-systemman, 64 år
 21. Lars Nordblom, Prost, 71 år
 22. Anders Bastholm, Skötare, 58 år
 23. Martina Hansson, Församlingspedagog, 50 år
 24. Åke Reinholdsson, Prost, 72 år
 25. Per-Anders Johansson, Miljöinspektör, 40 år
 26. Thomas Bengtsson, Produktchef, 53 år
 27. Linda Torstensvik, Församlingsassistent, 42 år
 28. Lillemor Johnsson, Förskollärare, 64 år
 29. Monica From, Socionom, 68 år
 30. Gullvie Johansson, Pensionär, 69 år
 31. Bertil Ivarsson, Pensionär, 78 år