i Varbergs församling

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Varbergs församling

Församlingslistan - det helt partipoliskt fristående alternativet i Varbergs församling!

Församlingslistan är en nomineringsgrupp i Varbergs församling. Vi vill att Varbergs församling ska vara en levande och välkomnande församling, som hjälper människor att komma till tro på Jesus Kristus. Varbergs församling ska vara en plats där människor i alla åldrar får växa, känna delaktighet, visa varandra omsorg och glädjas tillsammans.

Vi består av människor från de olika distriktskyrkorna i Varberg, och vi har ett genuint och uppriktigt intresse för församlingen. Vi är inte knutna till något politiskt parti och vill att församlingen ska styras av engagerade medlemmar, utan inblandning av partipolitik. Våra kandidater har god kännedom om församlingen och deltar i dess gudstjänst- och församlingsliv.

Under mandatperioden 2018-2021 har Församlingslistan åtta ordinarie ledamöter i Varbergs församlings kyrkofullmäktige.

Följ FörsamlingslistanFacebook!